PKN
Protestantse Gemeente te Slikkerveer
 
Zondagsbrief : 4 november 2012

Zondagsbrief : 4 november 2012

Protestantse Gemeente te Slikkerveer

     Zondagsbrief : 4 november 2012
    De volgende zondagsbrief verschijnt op 18 november 2012, kopij
    inleveren voor donderdag 15 november, 16.00 uur schriftelijk of
    per mail bij Lia v.d. Berge, Pr. Irenestraat 11,
  


09.30 uur : de heer J. van Egmond
KND  : Anneke en Joost  
Collecten: 1. Kerk, 2. Kerk in Actie (Najaars-zendingsweek) 3. Jeugdwerk
Organist : L. Kievit                

Tijdens deze dienst is er tevens jeugdkerk voor onze jongeren in de Kern.

BERICHTEN UIT DE GEMEENTE:

Ds. Olde heeft van zijn huisarts het dringende advies gekregen om minstens zes weken rust te nemen en niet te werken. In overleg met het moderamen is dan ook besloten dat hij pas vanaf het nieuwe jaar weer in de gemeente aan het werk gaat.
Preekbeurten zullen door andere voorgangers worden ingevuld, waaronder de dienst van vandaag, die door de heer Jan van Egmond wordt verzorgd, waarvoor onze hartelijke dank. Verder kunnen we alvast melden, dat de gedachtenisdienst op 25 november en de dienst op Kerstmorgen worden verzorgd door de heer Wim v.d. Bogerd, waar we zeer blij mee zijn, omdat dit diensten zijn die speciale aandacht vragen.
Het pastorale werk wordt gecoördineerd door mw. Leni Nugteren.
Mw. Ds. Christi Bartelink en dhr. Jan van Egmond hebben beiden aangegeven waar nodig stand-by te zijn.
Verder zullen we proberen zoveel mogelijk met elkaar op te vangen en als u vragen hebt, kunt u altijd bij een van de ouderlingen terecht.

MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITEN:

Dankdag 7 november 2012. Dankdag zal dit jaar in het teken staan van de pakketten voor vluchtelingen. Via het Interkerkelijk Diaconaal Beraad ontvangen de vluchtelingen, woonachtig in Ridderkerk, elk jaar rond kerst een pakket. De diaconie geeft daar ieder jaar een financiële bijdrage voor. Dit jaar wil de diaconie u er bewust bij betrekken. Wij mogen dankbaar zijn voor een goede ‘oogst’ en daarin delen met de mensen die het minder hebben. In de kerk staat en proefopstelling van een pakket. Er zijn briefjes uitgedeeld met daarop de producten die in het pakket komen. De producten zullen op 4 november en op dankdag zelf ingezameld worden. De diaconie hoopt op uw medewerking en u in de dienst op dankdag, die om 19.30 uur in de CiK begint te ontmoeten. Mw. Ds. Chr. Bartelink zal daarin voorgaan.

Voedselpakketten. Er liggen nog strookjes in de mand. U mag meerder strookjes meenemen. Met elkaar kunnen we onze naaste een voedselpakket schenken.
Helpt u mee?         De Diaconie

Lezing: “Werken aan Gezonde Relaties”
In januari begint de marriage course cursus voor echtparen en zij die met elkaar samenleven en die willen groeien in hun relatie. Maar vooraf is er al een 'snuffelstage'....
Op woensdag 14 november is er namelijk een lezing door Jitske Ekkelenkamp uit Zwijndrecht, psychologe en zeer betrokken kerklid. Jitske heeft al heel wat huwelijken begeleid door te werken aan bijvoorbeeld een betere communicatie. Alle echtparen van de gemeente zijn uitgenodigd voor deze interessante lezing. Er zal ook een boekentafel zijn en een ervaringsverhaal van iemand die een Marriage Course gevolgd heeft.
Datum  :  Woensdag 14 november 2012
Tijd  : Inloop 19. 45, aanvang 20.00 uur tot uiterlijk 22. 00 uur
Plaats  :  Protestantse Gemeente Bolnes, Pretoriusstraat 56
Toegang :  gratis

Italiaanse avond. Vrijdag 16 november a.s. organiseren de jongeren die naar Taizé gaan in Rome als afsluiting van hun acties, een Italiaanse avond met echte Italiaanse gerechten, salades, dessert, muziek en gezelligheid. Voor slechts  € 10,00 pp kunt u meegenieten van dit buffet; dit is inclusief de drankjes. Opgeven voor deze avond kunt u op de lijst in de hal van de kerk. Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk in te tekenen dan kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Marcel Huizer Tel: 0180-423819. U kunt zich nog vandaag opgeven. De aanvang van deze avond zal zijn om 19.00 uur in onze kerk, zaal open vanaf 18.30 uur. Opgeven kan ook via de e-mail:


De lessen van vanmorgen – dienst waarin dhr Jan van Egmond voorgaat

1.  Kijk niet altijd naar wat je niet hebt, maar leer te rekenen met wat je al wel van God hebt ontvangen. Dat geldt de hulpvrager als de hulpgever.
2.  Durf met wat je bezighoudt naar God te gaan en betrek Hem bij je vragen en uitdagingen.
3.  Er is iemand die zijn of haar gaven ook voor jou en met jou wil delen. Sta daarvoor open.
4.  Wees tevreden met het kleine en zet dat maar in voor het Koninkrijk van God.
5.  Het geheim van geloven is ook vermenigvuldiging. We houden over als we het kleine in Gods hand leggen.
6. God betaalt schulden graag af en na betaling, die we uit genade ontvangen door het geloof in Christus Jezus, is er leven mogelijk in de ruimte van Gods Koninkrijk, waar de olie rijkelijk vloeit.
7. We zijn als gemeente van Christus geroepen om ook anderen in de vergeving en de voorziening te laten delen en ruimte te maken voor de liefde uit Zijn Koninkrijk.

terug
 
 
De bijbel leesrooster
De bijbel leesrooster  meer
 
Meditatie
Hoe zal ik U ontvangen?
  meer
 
Kerkdienst gemist

Kerkdienst gemist, of live meeluisteren, Klik hier

 
COLUMN
In elk kerkblad staat een column. Deze keer: SLIKKERVEER meer
 
KRINGENWERK IN RIDDERKERK
meer
 
Helpende Handen
De Pastorale Raad en Diaconie worden echter binnen onze eigen kerkelijke gemeente regelmatig met situaties geconfronteerd waarbij via een kring van mensen het “omzien naar elkaar” in praktijk handen en voeten gegeven moet worden.  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.