Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

De afgelopen weken kwam het onderwerp gebed een heel aantal keren terug in Focusdiensten en tijdens Focusgroep bijeenkomsten. Tijdens de kinderdienst kwam het onderwerp gebed ook weer terug aan de hand van het thema: “bidden met je hand”.

 

Je duim: steek je op als iets goed is, een compliment: Zo dank je God.

Je wijsvinger: steek je op om iets te vragen of je wijst iets aan met die vinger: Je vraagt iets aan God of wijst in je gebed God op iets.

Je middelvinger: niet zo fraai, als je boos bent op iemand, als je je beledigd voelt, een lelijk gebaar: vertel je lelijke daden en gedachten aan God en vraag om vergeving.

Je ringvinger: Veel mensen die trouwen dragen aan die vinger hun trouwring (als ze getrouwd zijn). Die vinger gaat over trouw, de trouw van God, op Hem mag je rekenen als je bidt.

Je pink: de kleinste vinger, maar wel de vinger met heel veel kracht (zonder pink wordt bijvoorbeeld in een touw klimmen een moeilijk karwei). Als je bidt maak je je klein, maar juist als je je klein maakt/voelt dan ben je sterk. Want de God tot wie we bidden is machtig!

 

Als je die vijf vingers op het gebed van Jezus legt, het Onze Vader, dan past dat ook precies:

De duim van de dank en eer: Uw naam worde geheiligd; en aan het eind: want van U is de heerlijkheid en de kracht, tot in eeuwigheid.

De wijsvinger van de vraag: Geef ons heden ons dagelijks brood.

De ‘lelijke’ middelvinger van de vraag om vergeving: Vergeef ons onze schulden, verlos ons van de Boze.

De ringvinger van de trouw: Onze Vader, en het laatste woord: AMEN (dat betekent zo is het…. verwant aan het Hebreeuwse woord voor trouw).

De pink: ik ben klein en U bent groot: Die in de hemelen zijt.

 

Je kunt van die vijf vingers dus een soort sjabloon maken voor alle onderdelen van je gebed. Zo blijft je gebed gevarieerd en krijgt je gebed diepgang. Probeer het maar uit! Het helpt ook als je bidden lastig vindt…. en mocht je het lastig vinden, blijf oefenen, dan lukt bidden steeds beter.

De tekst die erbij hoort staat in Filippenzen 4: 5 en 6; Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. En bedenk goed: de Heer is dichtbij ons. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. (Bijbel in Gewone Taal).