Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Familiediensten

In dit nieuwe seizoen zullen we ook weer familiediensten organiseren. Anders dan anders, met veel afwisseling en creativiteit. Maar vooral: om gasten van buiten en binnen de gemeente, om jongeren en ouderen te verbinden door een pakkende boodschap vanuit het Evangelie. Na een jaar voorbereiding en twee pilot diensten in de afgelopen winter willen we nu echt van start gaan.  Familie - omdat we geloven dat een kerk echt leeft als het hele gezin aan tafel gaat tijdens de diensten. Waar kinderen, jongeren en ouderen zich thuis voelen. Waar ze gevormd, geliefd en uitgedaagd worden. Dat betekent dat de diensten inspelen op wat de jeugd drijft en waarbij de betrokkenheid van jong en oud op prijs wordt gesteld. Iedereen is daarom van harte uitgenodigd met de HELE FAMILIE. Bouwt u mee aan een kerk die met hart en ziel gaat voor de hele familie? Neem dan ook gerust je familie en vrienden mee! We zoeken trouwens nog mensen die (voor 1 dienst) mee willen denken en doen! Info bij de Gemeenteopbouw Commissie.