Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Bezoekproject 'geloofsopvoeding'

Uniek in onze gemeente is het project dat we hebben opgestart voor ouders met thuiswonende kinderen om bij hen thuis langs te gaan. De bedoeling is om te vragen naar de (vroegere en huidige) idealen bij de ouders en naar de gegroeide praktijk van de geloofsopvoeding: wat hebben de ouders voor verwachtingen (gehad) over wat ze hun kind willen meegeven en aanreiken in het leven. Hoe is dat (nu) in de praktijk gegaan (thuis, met school, in de kerk enz.), wat kunnen we vanuit de kerk voor handvatten aabieden? Enkele van de vragen die we willen voorleggen omdat we in een tijd leven dat (zo is onze eigen ervaring) het best lastig is om kinderen en jongeren goed te begeleiden, maar onze jeugd is onze zorg.

Met een team van mensen die feeling hebben met het pastoraat en jeugdwerk willen we graag langskomen bij de circa 90 adressen van ouders met thuiswonende kinderen. Ook voor ons team van 8-10 mensen is het spannend en daarom bereiden we ons al enige tijd voor. Zo zullen we deze groep ouders nog een informerend schrijven vooraf bezorgen en later bellen voor een afspraak. En misschien blijft het niet alleen bij zo'n gesprek.